LabAssist Ton Grotens
Na een - vrijblijvend - intakegesprek zal ik beginnen met het verzamelen van elementaire informatie over uw laboratorium, zoals een frequentietabel, FTE’s per activiteit, korte beschrijving van gebruikte analysemethodes, een apparatuurlijst en de functionaliteit van uw huidige LIMS. Verstrekken van de gevraagde en juiste informatie zal zorgen voor een belangrijke reductie van de benodigde tijd voor de volgende stap in het project, t.w. het onderzoek op locatie. Na het onderzoek op locatie zal ik een gedetailleerd rapport schrijven, waarin de status quo van uw lab wordt vastgelegd, de verbeterpunten, alsmede een actieplan, waarin de verbeterpunten worden geclusterd tot deelprojecten. Tenslotte is de keuze aan u: u kunt zelf het project uitvoeren en alleen mijn hulp vragen als u vastzit met de implementatie, of u kunt beslissen om mij het projectmanagement te laten doen. Afhankelijk van grootte en complexiteit van uw laboratorium vergt de productie van het complete rapport en actieplan 5-10 consultancydagen (in principe per locatie).
Uw persoonlijke laboratorium verbeteringsproject
home        over          diensten    projecten   contact